Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 4 có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số gồm 4 đơn vị và 6 chục viết là:

A. 46
B. 64
C. 14
D. 16
Câu 2:
Số lớn nhất trong các số 50, 32, 48, 17 là:
A. 50
B. 32
C. 48
D. 17
Câu 3:
Số?
Media VietJack
A. 23
B. 41
C. 32
D. 40
Câu 4:
Giờ vào học buổi sáng là 7 giờ. Sáng nay, Minh ngủ dậy muộn nên đến lớp học muộn mất 1 giờ. Hỏi Minh đến lớp học lúc mấy giờ?
A. 6 giờ
B. 7 giờ
C. 8 giờ
D. 9 giờ
Câu 5:
Hình bên có:
Media VietJack
A. 2 hình tam giác
B. 5 hình tam giác
C. 3 hình tam giác
D. 4 hình tam giác
Câu 6:

Nam bỏ một cặp bánh chưng vào trong một chiếc hộp hình lập phương thì vừa đầy hộp. Nam đo được chiều cao của mỗi chiếc bánh là 5 cm. Chiều cao của chiếc hộp là:

Media VietJack

A. 5 cm
B. 20 cm
C. 15 cm
D. 10 cm