Bài tập ôn hè Toán lớp 1 Chuyên đề 4: Hình phẳng và hình khối có đáp án

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Hình bên có mấy hình tam giác?

Media VietJack

A. 2 hình tam giác
B. 3 hình tam giác
C. 6 hình tam giác
D. 8 hình tam giác
Câu 2:

Hình bên có mấy hình vuông?

Media VietJack

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
Câu 3:

Hình bên có mấy hình chữ nhật?

Media VietJack

A. 4

B. 6
C. 7
D. 9