Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 1: Hình biểu diễn của một hình, khối

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Trong thực tế, người ta thường phải biểu diễn các vật thể lên mặt giấy để mô tả, giải thích, diễn đạt ý tưởng thiết kế cho người thi công. Trong hai hình biểu diễn của khối lập phương dưới đây:

– Hình nào giúp người thi công dễ hình dung được vật thật trong không gian?

– Hình nào giúp người thi công biết được kích thước một mặt của vật thật?

Khởi động trang 70 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 2:
Tự luận

Hình 1 thể hiện hai cách chiếu hình ℋ thành hình ℋ ’ lên mặt phẳng (P). Mô tả cách vẽ các đỉnh của hình chiếu ℋ ’ trong mỗi trường hợp.

Khám phá 1 trang 70 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 3:
Tự luận

Dưới đây là ba hình biểu diễn của hình trụ có độ dài đường kính đáy bằng 10 cm và chiều cao bằng 12 cm. Chỉ ra phép chiếu được sử dụng tương ứng với mỗi hình.

Thực hành 1 trang 72 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 4:
Tự luận

Phép chiếu nào được sử dụng để vẽ các hình biểu diễn của bàn làm việc trong Hình 6?

Vận dụng 1 trang 72 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 5:
Tự luận

Trong Hình 7, theo em, nếu chỉ dùng một hình chiếu vuông góc của hình hộp chữ nhật ℋ trên một trong ba mặt phẳng đôi một vuông góc (P1), (P2), (P3) có đủ để chế tạo được ℋ không?

Khám phá 2 trang 72 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 6:
Tự luận

Quan sát Hình 10 và cho biết:

– Trong ba cạnh AB, AA’ và AD của hình hộp chữ nhật, cạnh nào song song với một trong ba mặt phẳng chiếu (P1), (P2), (P3)?

– Tìm hai giao tuyến của (P1) và (P2) với mặt phẳng đi qua điểm D và vuông góc với cả (P1) và (P2).

Khám phá 3 trang 74 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 7:
Tự luận

Thực hành 2 trang 75 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

a) Trên Hình 10, độ dài cạnh AD được bảo toàn trên các hình chiếu nào của bản vẽ? Tại sao?

b) Trên Hình 11, tìm hai giao tuyến được biểu diễn thành đường gióng a trên bản vẽ.

c) Trên Hình 11, khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta chiều cao AA’ của vật ở Hình 10?

Câu 8:
Tự luận

Trong bản vẽ biểu diễn hình nón trong Hình 12.

Vận dụng 2 trang 75 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

a) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết chiều cao của hình nón?

b) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết độ dài đường kính đáy của hình nón?

c) Nêu cách xác định điểm M3 biểu diễn đỉnh M của hình nón trong hình chiếu cạnh khi biết hai điểm M1 và M2 biểu diễn M trong hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.

Câu 9:
Tự luận

Cho hình hộp chữ nhật OABC.O1A1B1C1. Ba tia Ox, Oy, Oz lần lượt chứa ba cạnh OA, OC, OO1. Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng l không song song với (P). Tìm ảnh của hình hộp chữ nhật OABC.O1A1B1C1 và ảnh của các tia Ox, Oy, Oz qua phép chiếu song song theo phương l lên mặt phẳng (P).

Khám phá 4 trang 75 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 10:
Tự luận

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng đơn vị (Hình 14).

a) Chỉ ra rằng AC’ ⊥ (A’BD).

b) Gọi O là tâm của tam giác đều A’BD. Hình chiếu vuông góc của ba đoạn AB, AD và AA’ lên (A’BD) có bằng nhau không?

c) Chỉ ra rằng BOD^=DOA'^=A'OB^=120°.

Khám phá 5 trang 76 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 11:
Tự luận

Vẽ trên giấy kẻ ô li hình biểu diễn của hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với các kích thước được cho như trong Hình 23 (quy tắc mỗi cạnh của tam giác đều biểu diễn độ dài 1 cm).

Thực hành 3 trang 79 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 12:
Tự luận

Tìm các kích thước a, b, c, d, e của chi tiết cơ khí trong Hình 24a có hình biểu diễn được vẽ trên giấy kẻ ô li là Hình 24b với quy ước mỗi cạnh của tam giác đều biểu diễn độ dài 1 cm.

Vận dụng 3 trang 79 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 13:
Tự luận

Phác họa hình chiếu vuông góc của:

a) Khối chóp tứ giác đều (Hình 25).

b) Khối nón tròn xoay (Hình 26).

Bài 1 trang 79 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 14:
Tự luận

Mô tả vật thể trong không gian có hai hình chiếu vuông góc trong Hình 27.

Bài 2 trang 80 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 15:
Tự luận

Trong bản vẽ biểu diễn hình lăng trụ lục giác đều trong Hình 28.

Bài 3 trang 80 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

a) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết chiều cao của lăng trụ?

b) Khoảng cách giữa hai đường gióng nào cho ta biết độ dài cạnh đáy của lăng trụ?

c) Nêu cách xác định điểm M3 biểu diễn đỉnh M của đáy trên của lăng trụ khi biết M1 và M2 biểu diễn M trong hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.

Câu 16:
Tự luận

Vẽ hình chiếu vuông góc của các hình sau:

a) Hình hộp chữ nhật có ba kích thước 2 cm; 4 cm; 6 cm.

b) Hình trụ rỗng tròn xoay có chiều cao 6 cm và bán kính đáy ngoài 6 cm, bán kính đáy trong 4 cm.

Câu 17:
Tự luận

Dùng giấy kẻ ô li với quy ước mỗi cạnh của tam giác đều biểu diễn độ dài 1 cm, vẽ hình biểu diễn của chi tiết cơ khí có hình dạng và các kích thước như trong Hình 29.

Bài 5 trang 80 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 18:
Tự luận

Tìm các kích thước a, b, c, d, e của chi tiết cơ khí trong Hình 30a có hình biểu diễn được vẽ trên giấy kẻ ô li trên Hình 30b với quy ước mỗi cạnh của tam giác đều biểu diễn độ dài 10 mm.

Bài 6 trang 80 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo