Chuyên đề Toán 11 (Chân trời sáng tạo) Bài 2: Bản vẽ kĩ thuật

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Thảo luận nhóm về nhận định sau đây của các chuyên gia kĩ thuật: “Vẽ kĩ thuật là tiếng nói của kĩ thuật, bản vẽ cần phải thể hiện đầy đủ, chính xác và rõ ràng các nội dung muốn truyền tải.”

Khởi động trang 81 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 2:
Tự luận

– Thế nào là tình huống người “nói” một đằng, người “làm” một nẻo trong thiết kế và thi công?

– Tại sao phải đặt ra các tiêu chuẩn trình bày một bản vẽ kĩ thuật?

– Nêu những hạn chế và sai sót xảy ra trong quá trình thực hiện khi người làm kĩ thuật hiểu sai hoặc không nắm các quy định về tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Câu 3:
Tự luận

Tìm các thông tin có trong bản vẽ kĩ thuật ở Hình 6.

Khám phá 2 trang 84 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 4:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 7.

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước các khối hình học tạo thành.

Thực hành 1 trang 85 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 5:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 8 và dùng các thông tin đọc được để trả lời các câu hỏi sau:

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước các khối hình học tạo thành.

Vận dụng 1 trang 85 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 6:
Tự luận

Để bản vẽ kĩ thuật thể hiện đúng ý tưởng thiết kế một vật thể, ta cần thực hiện bản vẽ theo các bước như thế nào?

Câu 7:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của chi tiết cơ khí “Chóp tứ giác đều” có chiều cao 12 cm và cạnh đáy 10 cm (Hình 11).

Thực hành 2 trang 88 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 8:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của cái “nêm gỗ hình lăng trụ đứng” có hình chiếu trục đo như Hình 12. Cho biết khoảng cách giữa hai chấm biểu diễn độ dài 1 dm.

Vận dụng 2 trang 88 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 9:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 13.

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước các khối hình học tạo thành.

Bài 1 trang 88 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 10:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của cái bục gỗ có hình chiếu trục đo như Hình 14. Cho biết khoảng cách giữa hai chấm biểu diễn độ dài 20 cm.

Bài 2 trang 89 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 11:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của chi tiết cơ khí “Tấm trượt dọc” có hình chiếu trục đo như Hình 15. Cho biết mỗi hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh 10 mm.

Bài 3 trang 89 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 12:
Tự luận

Đọc bản vẽ kĩ thuật trong Hình 16.

– Cho biết tên gọi của bản vẽ và tỉ lệ.

– Liệt kê các loại hình chiếu đã sử dụng.

– Liệt kê kích thước ba chiều của vật và kích thước các khối hình học tạo thành.

Bài 4 trang 89 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo

Câu 13:
Tự luận

Lập bản vẽ kĩ thuật trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của chi tiết cơ khí “Giá đỡ chữ V” có hình chiếu trục đo như Hình 17. Cho biết mỗi hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh 10 mm.

Bài 5 trang 89 Chuyên đề học tập Toán 11 Chân trời sáng tạo