Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 1 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 1

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:
Media VietJack

A. 4 hình tam giác.

B. 5 hình tam giác.

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.