Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 2

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Số “mười hai” được viết là:

A. 21
B. 2
C. 12
D. 10
Câu 2:

Trong các số 83, 19, 50, 3 số bé nhất là số:

A. 83
B. 19
C. 50
D. 3