Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 3

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Trong các số 69, 93, 55, 14 số lớn nhất là số:

A. 69 
B. 93 
C. 55 
D. 14
Câu 2:
Số gồm 1 chục và 6 đơn vị được viết là:
A. 61
B. 16 
C. 10 
D. 60