Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 4

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Số 95 được đọc là:
A. Chín mươi lăm
B. Chín năm
C. Chín mươi năm
Câu 2:

Số “hai mươi hai” được viết là:

A. 23
B. 25
C. 22
D. 26