Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 5

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Số 80 được đọc là:

A. Tám không
B. Tám mươi
C. Tám mươi không
Câu 2:

Số gồm 7 chục và 8 đơn vị được viết là:

A. 80
B. 70
C. 87
D. 78