Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 1

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số bé nhất trong các số 12, 45 87, 52, 97 là:

A. 12  

B. 52        
C. 11  
D. 97
Câu 2:
Số liền trước của số 89 là:
A. 87
B. 88 
C. 89
D. 90
Câu 3:

Số tròn chục bé nhất là:

A. 80 
B. 90 
C. 60

D. 10

Câu 4:
Số 90 đứng liền sau số nào?
A. 89 
B. 98 
C. 91  

D. 92

Câu 5:
Kết quả đúng của phép tính: 39cm + 50cm =
A. 79cm
B. 89cm
C. 90cm
D. 69 cm
Câu 6:
Trong mỗi tuần lễ em đi học các ngày

A. Thứ bảy, chủ nhật

B. Thứ hai, thứ ba, thứ tư

C. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm

D. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu