Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 10

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số lẻ lớn nhất có hai chữ số là

A. 11
B. 10
C. 99
D. 98
Câu 2:

Kết quả của phép tính 15 + 34 – 37 là

A. 11
B. 12 
C. 13 
D. 14
Câu 3:

Số tròn chục liền sau số 18 là

A. 10
B. 19
C. 20
D. 17
Câu 4:

Cho phép tính: … - 36 = 52

Số thích hợp để điền vào dấu … là

A. 88 
B. 87 
C. 86
D. 89
Câu 5:
Hôm nay là thứ bảy ngày 15 tháng 3 thì hai hôm trước là

A. Thứ năm ngày 13 tháng 3              

B. Thứ hai ngày 17 tháng 3      

C. Thứ sáu ngày 14 tháng         

D. Chủ nhật ngày 16 tháng

Câu 6:
Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu tam giác?
Media VietJack
Có bao nhiêu tam giác?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10