Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 3

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Có bao nhiêu số có một chữ số:

A. 10
B. 9
C. 8
D. 90
Câu 2:

Số liền trước số lớn nhất có một chữ số là:

A. 8
B. 9   
C. 10 
D. 11
Câu 3:

Số ở giữa hai số 35 và 37 là số:

A. 34
B. 35
C. 36  
D. 37
Câu 4:

Hình tam giác là hình có:

A. 2 cạnh      
B. 3 cạnh      
C. 4 cạnh

D. 5 cạnh

Câu 5:
Hôm nay là thứ năm ngày 8 thì hôm kia là ngày

A. Thứ bảy ngày 10                  

B. Thứ ba ngày 10          

C. Thứ ba ngày 6            

D. Thứ tư ngày 7

Câu 6:

Số lớn hơn 62 và nhỏ hơn 64 là số:

A. 60

B. 61

C. 62

D. 63