Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 4

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Số liền trước số 33 là:

A. 31
B. 32
C. 33
D. 34
Câu 2:

Số tròn chục bé nhất có hai chữ số là:

A. 10
B. 90
C. 100
D. 80
Câu 3:

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10 
B. 11 
C. 12  

D. 13

Câu 4:

Số liền trước số 20 là

A. 18 
B. 19 
C. 20  
D. 21
Câu 5:
Một tuần có bao nhiêu ngày?
A. 5 ngày 
B. 6 ngày 
C. 7 ngày 
D. 8 ngày
Câu 6:
Số chẵn ở giữa hai số 24 và 27 là:

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27