Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án - Đề số 7

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Trong các số 37,  56  ,71,  60 , 26  số lớn nhất là:
A. 71
B. 56 
C. 60
D. 26
Câu 2:

Kết quả của phép tính 40 + 24 – 3 là

A. 51
B. 71 
C. 41 
D. 61
Câu 3:
Số tròn chục để điền vào chỗ chấm là 16 + 42 < ….. < 22 + 42
A. 50 
B. 60 
C. 70  
D. 80
Câu 4:

Có bao nhiêu số chẵn nằm giữa hai số 33 và 39

A. 3    
B. 4    
C. 5

D. 6

Câu 5:
Số thích hợp để điền vào phép tính 52 + …. < 54 là
A. 4    
B. 3
C. 2    

D. 1

Câu 6:
Cho hình vẽ:
 Media VietJack
Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 14

B. 12

C. 8

D. 10