Giải Toán 7 (Cánh diều) Bài 1: Tổng các góc của một tam giác

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:
Tự luận

Toà tháp Captial Gate (thuộc Các Tiểu vương quốc A – rập Thống nhất) nghiêng 18° so với phương thẳng đứng (góc nghiêng biểu diễn như Hình 1). Tính đến ngày 01/06/2020, toà tháp này là toà tháp nghiêng nhiều nhất thế giới

Câu 2:
Tự luận

Cắt tam giác ABC thành ba mảnh (Hình 2a) và ghép lại (Hình 2b). Quan sát Hình 2b và dự đoán tổng ba góc A, B, C

Câu 3:
Tự luận

Cho tam giác đều ABC. Tính số đo mỗi góc của tam giác đó

Câu 4:
Tự luận

Cho tam giác ABC vuông tại A. Tổng hai góc B và C bằng bao nhiêu độ

Câu 5:
Tự luận

Trong bài toán nêu ở phần mở đầu, hãy tính độ nghiêng của toà tháp Captial Gate so với phương nằm ngang

Câu 6:
Tự luận

Một khung thép có dạng hình tam giác ABC với số đo các góc ở đỉnh B và đỉnh C cùng bằng 23° (Hình 9). Tính số đo của góc ở đỉnh A

Câu 7:
Tự luận

Hình 10 biểu diễn một chiếc cầu trượt gồm máng trượt và thang leo. Tính độ nghiêng của máng trượt so với phương thẳng đứng, biết rằng độ nghiêng của máng trượt so với mặt đất là 38°

Câu 8:
Tự luận

Trong Hình 11, MN // BC. Tính số đo góc C

Câu 9:
Tự luận

Hình 12 biểu diễn mặt cắt đứng của một đường lên dốc AB