Xác định điều kiện để xảy ra sóng dừng với sóng dừng có một đầu cố định, một đầu tự do

  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Câu 1:

Khi có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi AB với đầu A là điểm nút và đầu B là điểm bụng thì

A. điểm trên dây cách đầu A một đoạn bằng nửa bước sóng là điểm bụng.
B. điểm trên dây cách đầu A một đoạn bằng một phần tư bước sóng là điểm nút.
C. điểm trên dây cách đầu B một đoạn bằng ba phần tư bước sóng là điểm bụng.
D. điểm trên dây cách đầu B một đoạn bằng một phần tư bước sóng là điểm nút.
Câu 2:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Số nút và bụng sóng trên dây là

A. 6 nút sóng và 6 bụng sóng.    
B. 7 nút sóng và 6 bụng sóng.
C. 7 nút sóng và 7 bụng sóng.     
D. 6 nút sóng và 7 bụng sóng.
Câu 3:

Dây AB dài  21cm treo lơ lửng, đầu trên A gắn vào nhánh âm thoa dao động với tần số 100Hz  Tốc độ truyền sóng trên dây là  4m/s ta thấy trên dây có sóng dừng. Số nút, số bụng trên dây lần lượt là

A. 11, 10.

B. 11,11

C. 10,11

D. 10,10

Câu 4:

Một thanh thép mảnh dài 1,2 m được đặt nằm ngang phía dưới một nam châm điện. Cho dòng điện xoay chiều chạy qua nam châm điện thì trên dây thép xuất hiện sóng dừng với 6 bụng sóng với đầu cố định là nút và đầu tự do là bụng. Nếu tốc độ truyền sóng trên thanh là 60 m/s thì tần số của dòng điện xoay chiều là

A. 60 Hz.     
B. 63,1 Hz.    

C. 68,75 Hz.           

D. 70,3 Hz.