Câu hỏi:

62 lượt xem

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THUỶ SẢN PHÂN THEO CHÂU LỤC, NĂM 2000 VÀ 2019 (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

2000

2019

Châu Á

1218,2

2236,9

Châu Âu

278,2

333,6

Châu Mĩ

327,7

496,3

Châu Phi

327,7

403,9

Châu Đại Dương

37,4

40,6

Theo bảng số liệu, cho biết nhận định nào sau đây đúng khi so sánh tỉ trọng sản xuất nông, lâm, thủy sản phân theo châu lục năm 2019?

 

 

Châu Á nhỏ hơn châu Mĩ.
Châu Mĩ nhỏ hơn châu Âu.
Châu Âu cao hơn châu Phi.
Châu Phi cao hơn châu Á.

Xem đáp án

Lời giải

Hướng dẫn giải:

Chọn đáp án C​

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ