Giáo dục thể chất Lớp 10 Chân trời sáng tạo

Chân trời sáng tạo Đổi sách

g. Sử dụng các yếu tố tự nhiên và dinh dưỡng để rèn luyện sức khỏe và phát triển thể chất

h. Kĩ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt

i. Sơ lược lịch sử phát triển môn Bóng rổ trên thế giới và Việt Nam

j. Một số điều luật cơ bản về sân tập, dụng cụ và thi đấu Bóng rổ