Toán Lớp 3 Chân trời sáng tạo

Chân trời sáng tạo Đổi sách

m. Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương

v. Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm

y. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

aa. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

bb. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000

dd. Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

hh. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

ccc. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

eee. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

ggg. Điểm ở giữa. Điểm trung bình của đoạn thẳng

84. Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ

86. Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường

93. Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể

95. Ôn tập các số trong phạm vi 100 000

98. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất